CENOVNIK

end-logo

DIGITALNA ŠTAMPA NA MAKSIMALNOM FORMATU (330x480 mm - površina štampe 320x470mm)

 • Vrsta štampe \ Tiraž
 • 1-5
 • 6-10
 • 11-20
 • 21-50
 • 51-100
 • 101-250
 • 251-500
 • >500
U cenu štampe uračunat je papir gramature od 80 g/m² do 300 g/m². Format papira je SRA3 (330x480 mm). Samolepljivi papir se doplaćuje 10 din/tabaku. Specijalni tonirani papiri Fedrigoni i Arjo Wigins se doplaćuju 50 din/tabaku. Plastifikacija: 20 din po strani (min. 100 tabaka). Rok za završetak štampe: za pripremu donetu do 12.00 istog dana do 21 h, a za pripremu donetu posle 12.00 sledeći radni dan do 12.00.

DIGITALNA ŠTAMPA - VIZIT KARTE 90x50 mm (kunstdruk 300g/m²)

 • Vrsta štampe \ Tiraž
 • 60
 • 130
 • 200
 • 500
 • 1000
 • Kolor (jednostrano)
 • Kolor (obostrano)
 • Kolor/crno-belo
 • Crno-belo
 • Crno-belo/crno-belo
 • 350
 • 500
 • 450
 • 300
 • 400
 • 500
 • 800
 • 650
 • 400
 • 550
 • 700
 • 1200
 • 1000
 • 500
 • 750
 • 1300
 • 2200
 • 1700
 • 800
 • 1200
 • 2000
 • 3400
 • 2800
 • 1200
 • 1700
* Cena grafičke pripreme vizit kartice je 1000 dinara, a za kartice štampane kod nas se ne naplaćuje.

OFSET ŠTAMPA (FLAJERI, KATALOZI, PROSPEKTI...) na 135g kunstdruku *

 • Vrsta štampe \ Tiraž
 • 500
 • 1000
 • 2000
 • 3000
 • 5000
 • A4 jednostrano
 • A4 obostrano
 • A3 jednostrano
 • A3 obostrano
 • 8100
 • 10.500
 • 10.700
 • 14.500
 • 10.600
 • 12.200
 • 13.700
 • 20.500
 • 13.700
 • 16.000
 • 19.000
 • 25.000
 • 16.500
 • 19.500
 • 24.500
 • 32.500
 • 22.000
 • 30.000
 • 34.000
 • 46.500
* Ako štampate na debljim papirima to povećava cenu štampe.
* Nije uračunata cena pripreme, kao ni plastifikacija.
* U cenu je uračunato sečenje, a bigovanje, savijanje, heftanje i ostale usluge dorade nisu uključene u cenu.
B2 poster - 50x70 cm - 500 kom. - 17000
B2 poster - 50x70 cm - 1000 kom. - 22000

ŠTAMPA VELIKIH FORMATA

 • Površina m²
 • Cena €
PVC, BANER, BLUEBACKFOTO PAPIR + 2 €/m²
ONE WAY VISION +4 €/m²
ART CANVAS + 8 €/m²
PREUZMITE CENOVNIK OVDE