UPUTSTVO

end-logo

Priprema fajlova za tabačnu štampu

Sve fajlove koje želite da štampate možete doneti u .PDF formatu.

Kada snimate PDF, izaberite 'Press Quality' u ponudjenim Adobe PDF presetima. Vodite racuna da ako donosite fajlove koji nisu složeni na SRA3 tabak (48x33cm) ili koji ne zahvataju pun SRA3 format, sve strane moraju imati istu orijentaciju - ili portrait ili landscape.

Adobe Illustrator

Sav text obavezno pretvorite u krive: (CTRL+A = Select all, CTRL+SHIFT+O = Create Outlines).
Koristite iskljucivo CMYK kolor mod.
Kada ubacujete slike u dokument, obavezno iskljucite Link opciju - sve slike moraju biti embeded.
Ako koristite transparencije, uradite Flatten Trancparency (CTRL+A = Select All, Meni: Object/Flatten Transparency...)
Fajl snimiti u .EPS - verzija CS3 ili u .PDF formatu.

Adobe Photoshop

Koristite iskljucivo CMYK kolor mod.
Ako ste radili u RGB modu, fajl obavezno prebacite u CMYK (Meni: Image/Mode-CMYK).
Rezolucija 300 dpi. (Meni: Image/Image Size... Resolution 300 pixel/inch).

Fajl snimiti u .EPS formatu, na sledeci nacin:
Photoshop EPS, Preview TIF 8-bit, Encoding JPEG Maximum Quality i nijedna druga opcija da ne bude oznacena!
verzija CS3 ili .PDF formatu.

CorelDraw

Sav text obavezno pretvorite u krive:
CTRL+A, Meni: Arange/Ungroup All, Meni: Edit/SelectAll/Text, CTRL+Q).
Važno! U starijim verzijama, Paragraph text se ne može pretvoriti u krive!
Koristite iskljucivo CMYK kolor mod. Fajl možete snimiti u .CDR formatu (do verzije X5), snimiti kao .EPS ili kao .PDF.

Priprema fajlova za štampu velikog formata

1. Format fajla : Photoshop .eps, ili .tif.

2. Rezolucija : optimalno 200 dpi, ne manje od 150 dpi.

3. Color Mode : CMYK u razmeri 1:1.

Cajtne i big linije

Cajtne - nemačka reč za linije koje obeležavaju mesto za sečenje. Postavljaju se uvek van formata štampe, standardno su pune linije dužine 5 mm, debljine 0.8 pt. Uvek se postavljaju da dodiruju ivicu bleedinga:
Nikada ih nemojte postavljati proizvoljno ( da linije budu različite dužine, ili postavljene na različitu udaljenost od ivice bleedinga ). S obzirom da se tabak slaže najčešće u Quark Xpressu, različita dužina i/ili pozicija će prouzrokovati netačnu poziciju forme ( vizitkarte, pozivnice, flyera, ili čega god ) na tabaku, tako da će forma biti i pogrešno isečena.
Big linija - još jedna nemačka reč za linije koje obeležavaju mesto za savijanje. Kao i cajtne, postavljaju se uvek van formata štampe, na ivicu bleedinga, ne postavljaju se proizvoljno i standardno su linije dužine 5 mm, debljine 0.8 pt. i za razliku od cajtni, uvek su isprekidane: